PRS Polish Radome Services

PRS Polish Radome Services zapewnia kompleksowe i innowacyjne rozwiązania projektowe dostosowując się do szczególnych wymogów stawianych przez systemy infrastruktury radarowej i komunikacyjnej.

Kompleksowe rozwiązania infrastruktury dozoru.

PRS od kilkunastu lat świadczy usługi w zakresie instalacji osłon radarowych, wież i masztów telekomunikacyjnych – również w zakresie łączności bezprzewodowej. PRS specjalizuje się w infrastrukturze dozoru radarowego związanego z instalacjami i utrzymaniem wież oraz masztów, kopuł radarowych, pasywnych systemów nawigacji lotniczej oraz sieci komórkowych. Posiadamy szerokie doświadczenie w pracy z instytucjami cywilnymi, rządowymi i obronnymi na całym świecie. Połączenie silnego zarządzania projektami i dostępu do zasobów produkcyjnych oraz instalacyjnych pozwala PRS na świadczenie kompleksowych rozwiązań związanych z infrastrukturą lotniczą i komunikacyjną.

Bezpieczeństwo i Szkolenia

PRS szkoli i zatrudnia sprawny oraz profesjonalny personel terenowy. Załoga nasza jest certyfikowana przez Towarzystwo Alpinizmu Przemysłowego IRATA i spełnia międzynarodowe zasady bezpieczeństwa w pracy na wysokości.

Jako firma, PRS zobowiązuje się do bycia na bieżąco ze wszystkimi aktualnymi zasadami BHP.
Posiadając zespół szkolony przez IRATĘ pokazujemy, że bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas szczególnie ważne.

Kluczowym elementem naszej firmy są ludzie.

Niezależnie od tego, czy jesteśmy zaangażowani w instalację, montaż kopuły, konserwację czy kontrolę, nasza praca jest precyzyjna i wykonują ją pracownicy, którzy zawsze mają na względzie bezpieczeństwo. Jako firma jesteśmy zobowiązani chronić pracowników przed zagrożeniami narażającymi ich bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy zgodnie z miejscowym prawem. Stale ulepszamy i modyfikujemy nasz program szkoleniowy, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy w naszej firmie. Oprócz doskonałego zarządzania projektami i zatrudnionych u nas techników, nasi Klienci dostrzegają również i wysoko cenią bezpieczeństwo i jakość naszych usług.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają szkolenia BHP i aktualne badania lekarskie. Nasz personel organizuje spotkania, które mają na celu uświadomienie wszystkim osobom pracującym nad danym projektem możliwe zagrożenia i najlepsze sposoby, aby się przed nimi ustrzec.

Zarządzanie jakością & procedury

 • PRS stworzyło politykę jakości oraz wdrożyło System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w zakresie "dostarczania oraz instalacji systemów telekomunikacyjnych, radarowych, meteorologicznych i satelitarnych w formie kopuł osłonowych, radarów, wież, masztów, a także naziemnych systemów wspomagania nawigacji wraz z koniecznymi pracami cywilnymi.";
 • Pracownicy wykonujący prace przy kopułach/wieżach są przeszkoleni według bieżących standardów przemysłowych oraz według wytycznych poszczególnych Klientów – trening wstępny oraz podczas trwania prac
 • Skończone instalacje są należycie nadzorowane i kontrolowane
 • Klienci są na bieżąco informowani o postępach prac w trakcie realizacji projektu
 • Kompleksowe wykonanie usługi i dostarczenie końcowej dokumentacji
 • Wszystkie działania mają za główny cel usatysfakcjonowanie Klienta

Posiadamy między innymi następujące uprawnienia i certyfikaty:

 • Certyfikat wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 2009:2015
 • Przemysłowy dostęp linowy IRATA
 • Ratownictwo w alpinistyce przemysłowej
 • Budowa rusztowań
 • Opercje dźwigowe CPCS
 • Mobilne podnośniki robocze
 • Dźwigi stacjonarne
 • Wózki widłowe
 • Prace elektryczne
 • Pierwsza pomoc

Jesteśmy firmą z poświadczeniem Bezpieczeństwa od NATO
oraz wdrożonym i udokumentowanym
Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015

Klienci

Poniżej lista naszych głównych klientów – dołącz do nich i Ty.

NASZE PROJEKTY

Czy wspominaliśmy, że działamy na całym świecie? Zobacz mapę poniżej.

TOP